ایمیل پشتیبانی info@rooyansystem.net

 تلفن های تماس با ما   رزا سافت:88202685

                      رویان سیستم:88789645-88207637-88201295

                      دپارتمان شن و ماسه،آسفالت و بتن:88783962-88786012

insta 36d6dadfcd14cca14bf53c9352ca2db3  link 2175f0cc927ecd687c92e3a20e7fb150    
   
سیستم بهای تمام شده امکان کنترل فعالیتها و هزینه ها را برای مسئولین یک بنگاه اقتصادی فراهم‌می‌آورد ...
بهای تمام‌شده
Slider

حسابداری صنعتی در یک بنگاه اقتصادی با تولید اطلاعات مرتبط به هزینه های برای مقاصد مختلف از جمله تعیین بهای تمام شده محصولات تولید شده جهت تهیه صورت های مالی و مقاصد مالیاتی آغاز و به ارزیابی عملکرد مدیریت قسمت ها و بخشهای مختلف گسترده گردیده و تا پیش بینی هزینه ها و درآمد ها در جهت پشتیبانی از تصمیم گیران ادامه می یابد.

سیستم بهای تمام شده امکان کنترل فعالیتها و هزینه ها را برای مسئولین یک بنگاه اقتصادی فراهم آورده و آنها را در استفاده بهینه امکانات موجود و بهبود بخشیدن وضعیت جاری بنگاه اقتصادی و پیش بینی دقیق تر فعالیتهای اتی یاری می نماید.

سیستم بهای تمام شده بعنوان یک جزء از سیستم یکپارچه برای این امر مهم طراحی گردیده است.

تمامی حقوق محفوظ است
طراحی و توسعه: نونگار پردازش