ایمیل پشتیبانی info@rooyansystem.net

 تلفن های تماس با ما   رزا سافت:88202685

                      رویان سیستم:88789645-88207637-88201295

                      دپارتمان شن و ماسه،آسفالت و بتن:88783962-88786012

insta 36d6dadfcd14cca14bf53c9352ca2db3  link 2175f0cc927ecd687c92e3a20e7fb150    
   
امکان فرمول نویسی محاسباتی برای عناوین گزارشها
صورتهای مالی اساسی
Slider

در هر سازمان و موسسه نتیجه نهایی پردازش انبوهی از اطلاعات مالی وارده به سیستم حسابداری و گزارش‌گیری مالی در قالب صورت‌های مالی اساسی تلخیص، طبقه و ارائه می‌شود. هدف از آن ارائه خلاصه‌های مفهوم و سودمند از اطلاعات مالی است.

با توجه به این امر سیستم صورت‌های مالی اساسی به عنوان یک جزء از سیستم یکپارچه اطلاعات طراحی و پیاده‌سازی گردیده است.

تمامی حقوق محفوظ است
طراحی و توسعه: نونگار پردازش